Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking niet anders wordt aangegeven.
"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in logbestanden (server log files). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens en de verzoekende aanbieder. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de goede werking van onze website te garanderen en onze diensten te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die wij nodig hebben om de contractuele relatie te verwerken of dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde ontvangers zijn dat bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: Dienstverleners voor verzending, dienstverleners voor betaling, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

 

Wij verwijderen deze gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval wanneer het seminar is afgelopen en betaald. Wij wijzen er echter op dat voor sommige van uw gegevens langere wettelijke bewaartermijnen kunnen gelden.Gebruik van e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de afhandeling van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Hiertoe kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de afhandeling van bestellingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is.

 

Gebruik van e-mailadres voor het verzenden van directe reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van een goed of dienst, om u elektronische reclame te sturen voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds bij ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het gerechtvaardigd belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van het bezwaar staan in het impressum. U kunt ook de link gebruiken die daartoe in de reclamemail is opgenomen. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan de PayPal-gegevensbeschermingsverklaring. U kunt dit vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE 

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het nodig dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.

Wij gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van onze bezoekers te kunnen analyseren.

Verder gebruiken wij cookies om websitebezoekers op andere websites vervolgens aan te spreken met gerichte, interessegerelateerde reclame.

 

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van § 15 (3) TMG evenals Art. 6 (1) lit. f DSGVO voor het legitieme belang in de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is dus niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door in uw internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden doorgegeven. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Hoe u in de belangrijkste browsers cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen), kunt u te weten komen door op onderstaande links te klikken:
Browser Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Gebruik van Google Analytics Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. Daartoe zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang bij de vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op alle apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich op alle gebruikte systemen en apparaten afmelden om dit volledig effectief te laten zijn. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics opt-out.
Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Google Analytics zal de op deze manier verzamelde gegevens verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de analyse van onze website door middel van statistische evaluaties. Dit is het geval na uiterlijk 14 maanden.

Gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc.
Wij gebruiken de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Deze functie dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren.
Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar voor gegevensoverdrachten naar de VS.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO voor het gerechtvaardigde belang om bezoekers van de website te richten met reclame door gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame-advertenties te tonen aan bezoekers van de website van de aanbieder wanneer zij andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
U kunt het gebruik van cookies door derde aanbieders ook deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar verstrekte verdere informatie over opt-out uit te voeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/.

 

Gebruik van Google Adwords Conversion Tracking Wij maken op onze website gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en in dit kader van conversion tracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van AdWords-klanten worden getraceerd.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Hier leren we het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO voor het gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Bovendien kunt u gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. U kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders ook deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar verstrekte verdere informatie over opt-out uit te voeren.
Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

Gebruik van Facebook Remarketing Wij gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook") op onze website.
Deze functie dient om bezoekers van de website gericht te benaderen met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk Facebook.
Daartoe is de Facebook remarketing tag op de website geïmplementeerd. Deze tag maakt een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers wanneer de website wordt bezocht. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO voor het legitieme belang in het bovengenoemde doel.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Hier kunt u de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.
Gebruik van Facebook plug-ins Deze website maakt gebruik van de plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook" ). Wanneer u pagina's van onze website oproept die van een dergelijke plug-in zijn voorzien, wordt een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als Facebook-lid, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in functies (bijv. klikken op de "Like" knop, commentaar geven) wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Facebook account, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden of het laden van Facebook-plug-ins op onze pagina's blokkeren met een "Facebook-blocker".
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, zie het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Gebruik van Twitter plug-ins De functies van de dienst Twitter zijn in onze website geïntegreerd. Twitter is een social media portal van het bedrijf Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA).
We gebruiken Twitter plug-ins. Wanneer u een overeenkomstige pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, worden gegevens uitgewisseld met de servers van Twitter in de VS. Ook bij interacties die met de verschillende Twitter-plug-ins mogelijk zijn, wordt de betreffende informatie over u verzameld en aan Twitter doorgegeven en opgeslagen. Als u ook lid bent van Twitter en bij Twitter bent ingelogd op het moment dat u de plug-in gebruikt, wordt de verzamelde informatie over uw websitebezoek gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers.
Als u niet wilt dat Twitter de informatie koppelt en samenvoegt met de gegevens van uw Twitter-account, moet u uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Twitter is te vinden op https://twitter.com/privacy.
Gebruik van Pinterest plug-ins Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest").
De verschillende logo's die de plug-in bevatten (bijvoorbeeld de "Pin-it knop" of de "P″ knop) kunnen worden bekeken op de volgende link: https://business.pinterest.com/pin-it-button/ Wanneer u een overeenkomstige pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt een link gemaakt tussen uw computer en de servers van Pinterest en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden doorgegeven aan de Pinterest-server in de VS. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op Pinterest. De overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet geregistreerd of ingelogd zijn.
Als u ook lid bent van Pinterest en bent ingelogd op Pinterest op het moment dat u de plug-in gebruikt, worden de gegevens die over uw bezoek aan de site worden verzameld, gekoppeld aan uw Pinterest-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Ook in het geval van interacties die mogelijk zijn met de verschillende Pinterest plug-ins, wordt de betreffende informatie over u verzameld en doorgegeven aan Pinterest en opgeslagen.
Als u niet wilt dat Pinterest de informatie koppelt en samenvoegt met de gegevens van uw Pinterest-account, moet u uitloggen bij Pinterest voordat u onze website bezoekt. Ga voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest naar https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Gebruik van GoogleMaps
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website.
Deze functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de pagina's oproepen waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Google heeft zich gecertificeerd in overeenstemming met de VS-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en is dus verplicht de Europese richtsnoeren inzake gegevensbescherming na te leven.
De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang bij de vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van onze website.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.
Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens aanvankelijk voor de duur van de garantieperiode opgeslagen, vervolgens overeenkomstig de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.SMS Marketing

Door u te abonneren op NEONA tekstberichten stemt u ermee in dat u van ons automatische marketing SMS-berichten over onze producten en diensten ontvangt op het telefoonnummer dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven en dat de berichten kunnen worden verzonden via een automatisch kiessysteem of andere technologieën. De frequentie van de berichten is terugkerend. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop. Berichten- en datakosten kunnen van toepassing zijn. Antwoord STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT om u af te melden. U kunt een extra sms ontvangen ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat pogingen om zich af te melden op een andere manier dan door het verzenden van de bovenstaande afmeldingscommando's geen redelijke methode is om zich af te melden.


Rechten van de betrokkene
U hebt de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO indien aan de wettelijke vereisten is voldaan: recht op informatie, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO.

 

Neem desgewenst contact met ons op. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

laatste update: 24.01.2019